Språket

Att sjunga på meänkieli är ett sätt att erövra språket.

Meänkieli, som betyder ”vårt språk” är ett officiellt minoritetsspråk som är nära besläktat med finskan. När Sverige och Ryssland 1809 enades om att dra en gräns längs Torne älv splittrades området och den svenska delen av Tornedalen blev med sin kultur och sitt språk en minoritet i Sverige. 2000 blev meänkieli erkänt som ett officiellt minoritetsspråk i Sverige.

I finska Tornedalen är meänkieli en dialekt, men tack vare erkännandet som ett eget språk på den svenska sidan har statusen på språket också höjts i Finland. Idag talar ca 50 000 människor meänkieli i Sverige.